Vision & Mission

AVENY-T 2.0

Dansk teater mangler de unge. I stadig større grad vender de unge ryggen til teatret som kunstform. Dansk teater har i særdeleshed i hovedstadsområdet tabt den unge generation. Vi går i teatret som børn og først igen som voksne +35 år. Men fra ung til +35 år er der et gabende tomrum.

mission

Det er på tide at anerkende og skille børn fra unge. Børn er børn med deres præferencer og unge et helt andet sted. I dag defineres børn og unge samlet op til 26 år med tilhørende børne/ungdomsrabatter. Børn og unge tæller som et samlet hele i billetstatistikker uden skelnen.

Det vil Aveny-T gøre op med således:

Børn 0-14 år / Unge 15-34 år

Ved at målrette et teater direkte mod de unge, som deres sted og med forestillinger alene rettet mod dem, tror vi på at de kan fastholdes og motiveres til at teatret er en del af deres fremtid og et tilbud som de vil tage imod. At rabatter på teaterbilletter følger denne gruppe giver samtidig god mening. De færreste unge er solidt økonomisk funderet før midt i 30´erne. Derfor indfører Aveny-T billigdag til alle aldersgrupper – fast løssalgs-billigdag om tirsdagen med ens lav pris over hele salen.

For Aveny-T vil det være et succeskriterium at 70 procent af teatrets publikum ligger inden for målgruppen 15-34 år.

Teatret vil løbende opsamle viden om dette og dele dette erfaringsgrundlag med de øvrige teatre.
Dette er ikke en smart strategi. Dette er vision. En vision med hjertet forrest. Denne plan trækker en streg i sandet, og kigger fremad. Denne plan vil de unge – vil de unge og teatret. Aveny-T skal give de unge lyst til teatret fordi vi med hjertet vil dem og de unge kan mærke det.

Aveny-T vil udfylde den mission, det tomrum – the missing link - som de andre teatre ikke har udfyldt og ikke kan. Der skal gøres noget nu, hvis teatret skal have en fremtid.

Aveny-T skal være et kraftcenter for ungekulturen, ikke blot på Frederiksberg, men være et teater hvis signaler rækker langt ud over kommunens grænser, men med Aveny-T og Frederiksberg som afsender. Aveny-T vil trække de unge tilbage til teatret og dermed udfylde de behov alle analyser peger på der skal gøres noget ved. Aveny-T skal være the missing link, fyldt med fremtidens teatergængere. Vi vil lytte til ungdommen! Det er dem, der bærer håbets fakkel. Det er fra dem, forandringen kommer.

ET HELT NYT UNGT TEATER

Aveny-T skal fra sæson 2017/18 og fremover fremstå som et helt nyt teater på alle områder. Nyrenoveret og med en helt ny ung og stærk profil.
Aveny-T skal være et teater med:

FOKUS MOD ET UNGT PUBLIKUM
TEATER DER SAMLER / GENERATIONSTEATER
KANT
KUNSTNERISK FOKUS PÅ- & INDDRAGELSE AF VÆKSTLAGET
NYE FORESTILLINGER

Aveny-T er ungt teater på højt niveau alene rettet mod unge. Rettet mod folkeskolens øverste klassetrin, gymnasier og andre videregående uddannelser. Teater til tiden – teater til unge.

Aveny-T er ”generationsteater”. Generationsteater med forestillinger der skaber oplevelser for både teenagere og deres forældre. Nøjagtig som dengang forældre tog dem med i teatret som helt små. Nu gentager dette sig. - Far/mor med deres større børn, men nu med lige stor glæde om den forestilling de ser og deler.